Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2014

unforgetable
2992 d17a
unforgetable
8128 45a4
Reposted fromrisky risky viamaking-love making-love
Sponsored post
feedback2020-admin
unforgetable
5852 7bcb 500
Reposted fromhomczi homczi viaprettyfoods prettyfoods

December 06 2014

unforgetable
2811 1c53
Reposted fromShini Shini viamielle mielle
unforgetable
3036 f9db
Reposted fromTLC2 TLC2 viaabsolem absolem
unforgetable
Reposted fromgoaskalice goaskalice viamielle mielle
unforgetable
Na czym ta intymność polega? Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś “nago psychicznie”. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapaolcia paolcia
Następnym razem, kiedy poczujesz lęk, uznaj się za szczęściarza, bo w tym właśnie miejscu rodzi się odwaga.
— Pema Chodron
Reposted fromkonrad konrad viazyrafa zyrafa
unforgetable
3314 8f1a
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viazyrafa zyrafa
unforgetable
9260 9f38 500
Reposted fromkjuik kjuik viamielle mielle
unforgetable
A TERAZ PÓJDĘ SOBIE ZROBIĆ HERBATY, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.
Reposted fromscar scar viazyrafa zyrafa
2891 b66f
Reposted fromjasmintea jasmintea viamielle mielle
unforgetable
To prawda, że mam czasem ochotę założyć najseksowniejszą sukienkę jaką znajdę w szafie, wymalować usta krwistą szminką, rozpuścić loki i wyszaleć się w Antersoli.
— Ale wtedy myślę o Tobie.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaczoo czoo
unforgetable
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura, Siekierezada
Reposted frommhsa mhsa viazyrafa zyrafa
unforgetable
8724 10cf 500
Reposted fromcorvax corvax viajustanothergirl justanothergirl
unforgetable
9508 ed15 500
Reposted fromkjuik kjuik viamentalstate mentalstate
unforgetable
4302 2c17
Reposted fromuoun uoun viazyrafa zyrafa
6695 26da
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacasanovared casanovared
1479 f957 500

brutalgeneration:

what is there beyond knowing (by manyfires)

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...